NY BOG OM OFFENTLIGHEDSTEOLOGI


Kristendom og kirke er ikke en politisk debat – og en politisk debat ikke en gudstjeneste. Men det er det samme mennesker, som er begge steder.


For dem, der er er begge steder og interesserede i forholdet mellem kristendom og politik er der nu godt nyt!


En ny bog: Offentlighedsteologi. En introduktion giver nogle bud på, hvad den kristne teologi kan bidrage med ind i den nutidige offentlige debat: lektor i bioetik, Mickey Gjerris, og forsker i Det gamle Testamente, Søren Holst, ser på forholdet mellem kristendom, klima, menneskesyn og natursyn, leder af Grundtvig-Akademiet, Ingrid Ank, ser på Grundtvigs åndsfrihedstanke som et modsvar til overvågningskapitalisme og det ’gennemsigtige menneske’ og stiftskonsulent Birgitte Stoklund Larsen kaster et teologisk blik på identitetspolitik. Og mange flere!


Bogen udkom 3. november 2022 på Forlaget Eksistensen.

Se mere her: https://www.eksistensen.dk/offentlighedsteologi.html

VIL DU VIDE MERE OM KRISTENDOM I SAMFUNDET OGOFFENTLIGHEDSTEOLOGI?

Hvad er kristendommens rolle i samfundet? Det er, hvad offentlighedsteologi handler om
Et åbent og pluralistisk samfund som det danske er kendetegnet ved, at forskellige livsanskuelser lever ved siden af hinanden. Samfundet er sekulært forstået på den måde, at der ikke er en religiøs tradition – eller politisk eller filosofisk retning – som er forpligtende for alle borgere. Kristne kirker er derfor en blandt mange andre livsanskuelser.
At være kirke handler naturligvis om, hvad der sker i gudstjenester og fejringer. Det er den funktion kirker har i forhold til deres medlemmer. Men en vigtig dimension af at være kirke er også at være kirke i det fælles samfund, for andre.


lÆS MERE PÅ HER

Bogen Offentlighedsteologi. En introduktion udkommer 3. november 2022 på forlaget Eksistensen.


Antologien introducerer offentlighedsteologi som begreb og som rolle for en kirke i et åbent, pluralistisk og demokratisk samfund.


De tre indledende kapitler giver et overblik over selve begrebet, kristendommens offentlige rolle gennem historien, og den danske tradition omkring teologi og tro i det offentlige rum. De følgende kapitler introducerer kristen teologi i forhold til klima, identitetspolitik, migration, økonomi, videnskab, sjælesorg i det offentlige rum, åndsfrihed og perfekthedskultur.


LÆS FORORD TIL BOGEN HER

ANMELDELSER AF BOGEN